گروه خدمات بازار سرمایه پارت

آموزش

گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه سپهر پارت، آموزش فعالان بازار را رسالت مهم خود می‌داند. انتشار کتاب‌ها و مجلات تخصصی در شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت از جملۀ اقدامات انجام‌شده در این راستاست. فعالیت‌های آموزشی شرکت را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

الف) نشر کتب و مجلات تخصصی

ب) آموزش‌های ویژۀ کارکنان: این دسته از آموزش‌ها به فراخور فعالیت شرکت و فعالیت‌های تخصصی هریک از گروه‌ها تشخیص داده شده و در داخل یا خارج از شرکت/کشور برگزار شده است.

ج) دوره‌های آموزشی قابل ارائه توسط متخصصان پارت: گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت آماده است دوره‌های آموزشی تخصصی را به متقاضیان ارائه کند.

د) آکادمی هوش مالی:
آکادمی هوش مالی یکی از زیرمجموعه‌های شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت است و تا کنون 60 جلد کتاب در زمینۀ سواد مالی منتشر کرده است. کتاب‌هایی که 249،000 نسخه از اون‌ها چاپ و منتشر شده است و البته به زودی تعداد اون‌ها به بیش از 150 جلد می‌رسد. آکادمی علاوه بر آموزش و پژوهش، تلاش می‌کند سواد مالی را در جامعه ترویج کند؛ حضور در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مختلف، چاپ بیش از 300 یادداشت در نشریات و برگزاری جشنوارۀ نشان فی، برخی از این فعالیت‌ها بوده اند.