گروه خدمات بازار سرمایه پارت

درباره هلدینگ گنجینه

درباره هلدینگ گنجینه

شرکت سهامي خاص گروه خدمات بازار سرمايه گنجينه پارت در تاريخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۱ به شماره ثبت ۵۹۴۵۱۴ به شناسه ملي ۱۴۰۱۱۰۳۹۸۶۳ با هدف ارایه خدمات حرفه ای به مشتریان حقیقی و حقوقی در حوزه های کارگزاری، تأمین مالی، مشاوره سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی در بازار سرمایه ایران تأسیس گردید.

در گروه خدمات بازار سرمایه گنجينۀ پارت، ما با اتکا بر نیروی متخصص، سرمایه و ارزش های انسانی متعهدیم خدمات پیشرو را به مشتریان حقیقی و حقوقی، متناسب با تقاضای آنها و با در نظر داشتن صرفه و صلاح کشورمان در حوزه های ذیل ارائه کنیم:
 
مشاوره سرمايه‎گذاري، مشاوره عرضه و مشاوره پذيرش، پذيره‏نویسی و تعهد پذيره نويسي و تعهد خريد اوراق بهادار يا مشارکت در اين امور،کارگزاري، کارگزاري/معامله گری، رتبه بندي اعتباري و پردازش اطلاعات مالي و … .

... اعضاء هلدینگ گنجینه ...

محمد محمدی

رئیس هیئت مدیره

محمد محمدی

رئیس هیئت مدیره

محمد محمدی

رئیس هیئت مدیره

محمد محمدی

رئیس هیئت مدیره

محمد محمدی

رئیس هیئت مدیره

محمد محمدی

رئیس هیئت مدیره

محمد محمدی

رئیس هیئت مدیره

حوزه های سرمایه گذاری

بورس

خودرو

ملک

طلا و سکه

ارزهای جهانی

ارزهای دیجیتال

درباره بنیانگذار

اگر علاقه مند به فعالیت و خرید و فروش در حوزه معاملات اختیار هستید، کارگزاری هلدینگ گنجینه، با ارائه خدمات متنوع در این حوزه مانند سامانه معاملاتی تخصصی، پشتیبانی از استراتژی کاوردکال و کال اسپرد، دریافت وجه تضمین سهام به جای چک و سفته، ارائه دسترسی رایگان سامانه تحلیلی فین رود، پشتیبانی تخصصی حوزه آپن، مارا در مسیر رسیدن به اهداف  مالی مدنظرتان یاری میکند. اگر علاقه مند به فعالیت و خرید و فروش در حوزه معاملات اختیار هستید، کارگزاری هلدینگ گنجینه، با ارائه خدمات متنوع در این حوزه مانند سامانه معاملاتی تخصصی، پشتیبانی از استراتژی کاوردکال و کال اسپرد، دریافت وجه تضمین سهام به جای چک و سفته، ارائه دسترسی رایگان سامانه تحلیلی فین رود، پشتیبانی تخصصی حوزه آپن، مارا در مسیر رسیدن به اهداف مالی مدنظرتان یاری میکند.

اگر علاقه مند به فعالیت و خرید و فروش در حوزه معاملات اختیار هستید، کارگزاری هلدینگ گنجینه، با ارائه خدمات متنوع در این حوزه مانند سامانه معاملاتی تخصصی، پشتیبانی از استراتژی کاوردکال و کال اسپرد، دریافت وجه تضمین سهام به جای چک و سفته، ارائه دسترسی رایگان سامانه تحلیلی فین رود، پشتیبانی تخصصی حوزه آپن، مارا در مسیر رسیدن به اهداف  مالی مدنظرتان یاری میکند.

تاریخچه

اگر علاقه مند به فعالیت و خرید و فروش در حوزه معاملات اختیار هستید، کارگزاری هلدینگ گنجینه، با ارائه خدمات متنوع در این حوزه مانند سامانه معاملاتی تخصصی، پشتیبانی از استراتژی کاوردکال و کال اسپرد، دریافت وجه تضمین سهام به جای چک و سفته، ارائه دسترسی رایگان سامانه تحلیلی فین رود، پشتیبانی تخصصی حوزه آپن، مارا در مسیر رسیدن به اهداف  مالی مدنظرتان یاری میکند. اگر علاقه مند به فعالیت و خرید و فروش در حوزه معاملات اختیار هستید، کارگزاری هلدینگ گنجینه، با ارائه خدمات متنوع در این حوزه مانند سامانه معاملاتی تخصصی، پشتیبانی از استراتژی کاوردکال و کال اسپرد، دریافت وجه تضمین سهام به جای چک و سفته، ارائه دسترسی رایگان سامانه تحلیلی فین رود، پشتیبانی تخصصی حوزه آپن، مارا در مسیر رسیدن به اهداف مالی مدنظرتان یاری میکند.

اگر علاقه مند به فعالیت و خرید و فروش در حوزه معاملات اختیار هستید، کارگزاری هلدینگ گنجینه، با ارائه خدمات متنوع در این حوزه مانند سامانه معاملاتی تخصصی، پشتیبانی از استراتژی کاوردکال و کال اسپرد، دریافت وجه تضمین سهام به جای چک و سفته، ارائه دسترسی رایگان سامانه تحلیلی فین رود، پشتیبانی تخصصی حوزه آپن، مارا در مسیر رسیدن به اهداف  مالی مدنظرتان یاری میکند.