گروه خدمات بازار سرمایه پارت

ارزشگذاری

ارزش‎گذاری از خدمات تخصصی دیگر گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت به شمار می‎رود. ارزش‎گذاري عبارت است از فرآيند برآورد بها و ارزش جاري يك دارایي يا شركت. تفاوت قيمت و ارزش در آن است كه قيمت از طریق عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود، در‎حالي‎كه ارزش مربوط به ذات دارایي يا شركت است. ارزشگذاری گام اول همۀ فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌ است و موفقیت خریداران و فروشندگان اوراق بهادار به ارزشگذاری حرفه‌ای و دقیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بستگی دارد.

گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت با توجه به برخورداری از تیم کارشناسی متخصص، حرفه‌ای‌ترین خدمات را در بخش‌های زیر، به مشتریان ارائه می‌کند:

  • ارزشگذاری سهام برای عرضۀ اوليه در بورس و فرابورس؛
  • ارزش‎گذاري سهام شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس؛
  • ارزشگذاری سهام بلوکی؛
  • ‎ارزش‎ گذاری به‌منظور تجدید ارزیابی دارایی‎ها؛
  • ارزشگذاری در انتقال مالكيت، ادغام و تملك و خريدهاي اهرمی.

ارزشگذاری در مواردی از قبیل ارزیابی وثايق، مسائل مالياتی، برنامۀ واگذاري سهام به كارمندان، رتبه‌بندي، ارزیابی ثروت، تعيين ارزش با هدف قضایي و پرداخت غرامت، ارزش‎گذاري دارایي‎هاي معنوي، ارزش‎گذاري نام و علامت تجاري شركت‌ها، تعیین حداقل قیمت در مناقصات کاربرد دارد. ارائة سناریو‎ها و اختیارات با هدف بهینه کردن ارزش شرکت‌‎ها و تحلیل حساسیت یک و دو متغیره در مورد پارامترهای حساس مدل‌‎ها از خدمات تکمیلی دیگر در این حوزه به‌شمار می‌رود.