گروه خدمات بازار سرمایه پارت

مرکز تماس

عبارت است از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که به واسطة آن امکان ثبت سفارش‌های تلفنی مشتری توسط عضو فراهم می‌شود.