گروه خدمات بازار سرمایه پارت

همکاری با گروه پارت

اگر تمایل به همکاری با ما را دارید و می خواهید در ارائۀ خدمات جامع مالی حرفه ای در حوزۀ بازار سرمایه موثر واقع شوید لطفا رزومه خود را به آدرس career@partholding.ir برای ما ارسال کنید.